Blitzmeldung

Neues Produkt: KOP3 - 3kW Ladegerät für Batteriespannung bis zu 56V und Ladestrom bis 125A

Piktronik d.o.o.

General Sales Terms and Conditions (slovene)

PDF-File

HTML-Version

General Sales Terms and Conditions (german)

PDF-File

HTML-Version

General Salesr Terms and Conditions (english)

PDF-File

HTML-Version

 

General Purchase Order Terms and Conditions (slovene)

PDF-File

HTML-Version

General Purchase Order Terms and Conditions (german)

PDF-File

HTML-Version

General Purchase Order Terms and Conditions (english)

PDF-File

HTML-Version

 

»Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi www.zeos.si